Fetih Suresi: Arapça Okunuşu, Türkçe Meali Ve Faziletleri

Fetih Suresi: Arapça Okunuşu, Türkçe Meali Ve Faziletleri
Fetih Suresi: Arapça Okunuşu, Türkçe Meali Ve Faziletleri

Fetih Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 48. suresidir. Sure, Mekke’de inmiştir ve 29 ayetten oluşur. Surenin ismi, 1, 2 ve 27. ayetlerde geçen “fetih” kelimesinden alınmıştır.

Fetih Suresi, Müslümanların Mekke’nin fethini haber veren bir suredir. Surede, Allah’ın Peygamberi Muhammed’e verdiği zafer ve fetihler anlatılmaktadır. Ayrıca, surede Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Fetih Suresi: Arapça Okunuşu, Türkçe Meali Ve Faziletleri
Fetih Suresi: Arapça Okunuşu, Türkçe Meali Ve Faziletleri

Fetih Suresi Arapça Okunuşu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينًا

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا

هُوَ الَّذ۪يٓ اَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ لِيَزْدَادُوا ا۪يمَانًا مَعَ ا۪يمَانِهِمْۜ وَلِلّٰهِ جُنُودُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْۜ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا

وَيَنْصُرَكُمْ عَلٰٓى عَدُوِّكُمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِن۪ينَ

وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰٓى مَنْ يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ

اِنَّمَآ اَمْرُهُٓ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

İnna fetahna leke fethan mübînâ

2. Li yağfira lekâllâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ ta’hıru ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustakîmâ

3. Ve yensurakallâhu nasran azîzâ

4. Huvellezî enzele es-sekinete fî kulûbi’l-mu’minîne li yezidû îmânen mea îmânihim ve lellâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu alîmen hakîmâ

5. Li yudhılel mu’minîne vel mu’minâte cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffira anhum seyyiâtihim, ve kân zâlik indallâhi fevzen azîmâ

6. Ve yensurakum Allâhu alâ a’dâikum ve yuşfi sudûren minkum ve yuzhib ğayza kulûbihim, ve Allâhu nûru sîmâhum, ve Allâhu bi mâ ta’melûn habîr(habîrun).

7. İnne emrehu izâ erâde şey’en en yekule lehû kun feyekûn(yekûnu)..

8. İnnallahe le kadirun alâ en yuhlikekum ve yeb’as min ba’dikum kavmen ğayrahûm, ve lâ yezâlu kavmun yuzâhırûne alâ kavmin bi iznillâh(iznillâhi), ve kânallâhu azîzen hakîmâ

9. Ve innallahe le kâne alâ kulli şey’in kadîrâ

10. İnne fî zalike le âyeten li kulli suubediyyin hâşidin

11. Ve yekulul mu’minûne vel mu’minâtu rabbenâhferibna min a’dâinâ ve âlihim innake alâ kulli şey’in kadirun

12. Innellezîne kâfûrû ve keferû bi âyâtinâ ülâike ashabun nâr(nâri), hum

13.Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), kârihun limâ ta’melûn(ta’melûne), karîhun lekum ve karîhun lilkâfirîn(kâfirîne), raûfun rahîm(rahîmun)..

14. Fe in tâbeû fe innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

15. Ve in tevellev fe innemâ aleyke belâğun mubîn(mubînun)..

16. Ve ya’lemullâhu mâ tesrûrûn(tesrûrûne) ve mâ tubdûn(tubdûne).

17. Ve men a’mel minel muhsinîne fe len yukeffiru a’mâlehum, Allâhu alîmun bi’l-muttakîn(muttakîne).

18. İnne hâzâ le huricul lisânil Arabiyyi ve li tâbi’a minhu mâ lâ tumâttûne, ve kitâbun mubîn(mubînun).

19. Li yudhılellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve li yukâfire anhum seyyiâtihim, ve kân zâlik indallâhi fevzen azîmâ

20. Ve yensurakallâhu nasran azîzâ ve lâ yengallifullâhu va’dahû ve lâkinne kesîran minen nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

21. İnne kâna hedâyetullâhi li yehdiye men yeşâu ve yudıllu men yeşâu, ve lekad kânellezîne kafarû bi rabbihim lehasîrin(hasîrin).

22. Lâ yuhâssiru kavmun ğayruhum bi azâbٍ min azâbîllâhi ve lâ yu’âdûne illâ bi mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

23. Ve inne rabbeke le ğafurun rahîm(rahîmun).

Fetih Suresi Türkçe Meali

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

1. Şüphesiz, biz

2. Bu, senin için apaçık bir fetihtir.

3. Allah, senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamak, sana nimetini tamamlamak ve seni doğru bir yola iletmek için sana apaçık bir fetih verdi.

4. Allah, sana kesin bir zaferle yardım edecek.

5. O, müminlerin kalplerine huzur ve güven indirendir. Böylece onların imanlarını kat kat artırır. Allah’ın orduları göklerde ve yerdedir. Allah, hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir.

6. Mümin erkekler ve mümin kadınları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koymak, onların günahlarını bağışlamak içindir. Bu, Allah katında büyük bir başarıdır.

7. Allah, sizin düşmanlarınıza karşı size yardım edecek ve mümin kalpleri ferahlatacaktır.

8. Allah, onların kalplerindeki öfkeyi giderecek ve onları kardeşliğe eriştirecektir. Allah, hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir.

9. Bu, Allah’ın emridir. Allah, mutlak galiptir, hikmet sahibidir.

10. Şüphesiz, Allah’ın vaadi haktır. Allah’ın eli kudretlidir, her şeyi kuşatmıştır.

11. Allah’ın düşmanlarına karşı size yardım etmesi, O’nun rahmetindendir. O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir.

12. O, âlemlerin Rabbi olan Allah’tır.

13. Sana indirilen Kur’an’a ve senden önce indirilen kitaplara iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Allah’a karşı davacı olmak istiyorlar. Oysa Allah’ın kullarından ancak müminler O’nun hak sahibi olduğunu bilirler.

14. Allah’ın indirdiğine inanan ve onunla hükmetmeyenler, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

15. Biz sana apaçık bir kitap indirdik ki, insanlara Allah’ın varlığına ve birliğine delil olsun, müminler de iyice öğüt alsınlar.

16. Allah’a ve Resûlü’ne iman edenler, işte onlar Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır!

17. İşte bu, Allah’ın vaadidir. Allah, va’dini asla çiğnemez.

18. Şüphesiz, Allah’ın orduları çok kuvvetlidir.

19. Müşrikler, kendilerinden öncekilerin helak edildiği gibi helak olacaklarını görmediler mi? Allah’ın orduları, onlar farkında olmadan üzerlerine gelir.

20. İşte bu, Allah’ın kitabıdır. Şüphesiz, onda hidayet ve rahmet vardır. Müminler için bir hidayet rehberidir.

(Faziletleri)

Fetih Suresi, Müslümanların en önemli surelerinden biridir. Surenin birçok fazileti bulunmaktadır.

  • Fetih Suresi’ni okumak, Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olur.
  • Fetih Suresi’ni okumak, günahların bağışlanmasına vesile olur.
  • Fetih Suresi’ni okumak, Allah’ın yardımını celbeder.
  • Fetih Suresi’ni okumak, kalpleri ferahlatır ve huzur verir.
  • Fetih Suresi’ni okumak, düşmanlara karşı zafer kazanmaya vesile olur.

(Sonuç)

Fetih Suresi, Müslümanlar için bir müjde ve zafer suresidir. Sure, Allah’ın Peygamberi Muhammed’e verdiği zafer ve fetihleri anlatmaktadır. Surede ayrıca, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiği vurgulanmaktadır.