POMEM Mülakat Soruları ve Cevapları PDF İndir

POMEM Mülakat Soruları ve Cevapları PDF İndir

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavı, polis olmak isteyen adaylar için önemli bir aşamadır. Sınavın ilk aşaması olan yazılı sınavı geçen adaylar, mülakat aşamasında değerlendirilir. Mülakat aşamasında adayların kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmeleri ve komisyonu etkilemeleri gerekir. Bu nedenle, adayların mülakat sorularına hazırlıklı olmaları büyük önem taşır.

Örnek Soru ve Cevaplar:

 • Soru: Kendinden bahseder misin?

 • Cevap: Ben (aday adı), (doğum yeri ve tarihi) doğumluyum. (Lisans/Yüksek Lisans) mezunuyum. (Meslek) olarak çalışıyorum. Polislik mesleğini çok seviyorum ve bu mesleği yapmak için çok çabalıyorum.

 • Soru: Neden polis olmak istiyorsun?

 • Cevap: Polislik mesleği, topluma hizmet etmek ve huzuru sağlamak için en önemli mesleklerden biridir. Ben de bu mesleği yaparak topluma faydalı olmak istiyorum. Ayrıca, polislik mesleği, zorlu ve riskli bir meslektir. Ben de bu zorluklara göğüs gererek, bu mesleği en iyi şekilde yapmak istiyorum.

 • Soru: Atatürkçülük hakkında neler biliyorsun?

 • Cevap: Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerini oluşturan bir ideolojidir. Atatürkçülüğün temel ilkeleri, milliyetçilik, cumhuriyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılıktır. Ben de bu temel ilkeleri benimsemiş ve Atatürkçü düşünceyi benimsemiş biriyim.

 • Soru: Güncel olaylar hakkında neler biliyorsun?

 • Cevap: Güncel olaylar hakkında bilgi sahibi olmak, polislik mesleği için çok önemlidir. Ben de güncel olayları yakından takip ediyorum ve bu olaylar hakkında bilgi sahibiyim.

 • Soru: Hukuk hakkında neler biliyorsun?

 • Cevap: Hukuk, toplum düzenini ve bireylerin haklarını korumak için oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Ben de hukukun temel ilkelerini ve hukuki kavramları biliyorum.

 • Soru: İnsan hakları hakkında neler biliyorsun?

 • Cevap: İnsan hakları, tüm insanların doğuştan sahip olduğu ve vazgeçilemez temel haklardır. Ben de insan haklarının önemini biliyorum ve bu hakların korunması için çaba gösteriyorum.

 • Soru: Polislik mesleği hakkında neler biliyorsun?

 • Cevap: Polislik mesleği, topluma hizmet etmek ve huzuru sağlamak için yapılan bir meslektir. Polisler, suçu önlemek, suçluları yakalamak ve suçluları adalete teslim etmekle sorumludur. Ben de polislik mesleğinin zorluklarını biliyorum ve bu zorluklara göğüs gererek, bu mesleği en iyi şekilde yapmak istiyorum.

POMEM mülakat soruları ve cevapları, adayların mülakata hazırlıkları için önemli bir kaynaktır. Adaylar, bu soruları ve cevapları inceleyerek, kendilerini mülakata daha iyi hazırlayabilirler.

İlginizi Çekebilir