Türk iş Nedir? Türk iş Sendikası Ne İş Yapar

Türk iş Nedir? Türk iş Sendikası Ne İş Yapar
Türk iş Nedir? Türk iş Sendikası Ne İş Yapar

Türk iş Nedir? Türk iş Sendikası Ne İş Yapar

TÜRK-İŞ’in 1. Genel Kurulu, kuruluşundan kısa bir süre sonra, 6-7 Eylül 1952 günleri İzmir’de toplandı. Genel Kurul’da yapılan seçimlerde, Genel Başkanlığa İsmail İnan, Genel Sekreterliği Muammer Özerkan ve Genel Saymanlığa da İsmail Aras seçildi. TÜRK-İŞ’in bu genel kurulunda Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na katılma kararı alındı.

Ancak, daha sonra izin için başvurulduğunda, “alakalı makamlar” bu kararın eksik olduğunu ileri sürdü. İcra Kurulu içinde çıkan bazı anlaşmazlıklar sonrasında Genel Sekreter Muammer Özerkan görevinden istifa etti. Mesul Muhasip İsmail Aras’ın bir suçtan tutuklanması üzerine, TÜRK-İŞ İdare Heyeti 31.3.1953 günü toplanarak olağanüstü genel kurul kararı aldı. Ayrıca, Genel Sekreterliğe Adil Buğakaptan’ı, Mesul Muhasipliğe de İlhan Tekin’i vekâleten atadı.

Türk iş Nedir? Türk iş Sendikası Ne İş Yapar

TÜRK-İŞ bu dönemde aidat toplamada aidat pulları kullanmaya başladı; ceza paralarından yararlandı; sendikalara ve sendikalı işçilere yapılan baskıları engellemeye çalıştı; İşçi Sigortaları Kurumu genel kurulunda işçi delegelerin ortak tavır almasını sağladı; sendikaların birleştirilmesi için girişimlerde bulundu; çeşitli yayınlar yaptı; uluslararası ilişkilerini geliştirdi; işyeri iç yönetmeliklerinin işçiler lehine düzenlenmesi için girişimlerde bulundu; yerli malı tüketimini teşvik etti; grev hakkını tanıyan ve düzenleyen bir kanunun çıkması için girişimlerde bulundu.

kaynak: https://www.turkis.org.tr/uzun-tarihce

Türk iş Nedir? Türk iş Sendikası Ne İş Yapar

Türk-iş sendikası üye sayısı:

Türk iş Nedir? Türk iş Sendikası Ne İş Yapar
İlginizi Çekebilir