Neden Nedir
Bildirimler
  • Bildiriminiz bulunmamaktadır.

Armageddon Nedir İslam Dininde

Armageddon Nedir İslam Dininde
Armageddon Nedir İslam Dininde
102 görüntülenme
0

Armageddon Nedir İslam Dininde

Armageddon Nedir İslam Dininde: Dini kaynaklarda Dünya’nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.

İslam’da Melhame-i Kübra olarak bilinen savaş ile Hristiyanlık ve Musevilikte Armageddon olarak bilinen savaş terminolojide aynı şeyi ifade etmektedir.

Aralarındaki temel fark beklenen bu savaşın genel içeriği ile ilgili üç farklı dinin yaklaşımıdır. İslam’da bu savaşın Amik ovasında; Hristiyanlık ve Musevilikte ise Megiddo dağının eteklerinde olacağına inanılmaktadır.

Megiddo dağının etekleri”nden Amik ovasının kastedilip kastedilmediği ise net değildir. İslam inancında bu savaşın Mehdi’nin ilk zuhurunun olacağına ve Mesih’in bu savaşta yer almayacağına inanılırken; Hristiyanlık ve Musevilikte savaşın Mesih’in önderliğinde yapılacağına inanılmaktadır.

Armageddon Nedir İslam Dininde

İslam’da Deccal denilen büyük fitneden bahsedilirken, İslam Peygamberi Muhammed’den önceki bütün peygamberlerin ümmetlerine bundan bahsettiğini bildirmiştir.

Deccal dünyaya şerri hakim kılmak için savaşacak ve “Rablık” iddiasında bulunacaktır. İslam kaynakları 70.000 Yahudinin Deccal’e tabi olacağını yazar. Deccal’in çıkışı ve İsa’nın ikinci defa yeryüzüne inmesinden önce Mehdi’nin çıkışı olacaktır.

Bu çıkışın hemen öncesinde çok büyük ve çok kanlı bir savaş olacaktır. Bu savaşın gerçekleşeceği yer atların diz kapaklarına kadar kana gömüleceği haber verilen Amik Ovası’dır.

Burada 80 tümen İslam ordusu ile 80 tümen küfür ordusunun yani bir milyona bir milyonluk iki ordunun birbirleriyle savaşacağına inanılmaktadır. Bu ordunun komutanlığını Mehdi yapacak ancak kendisinden çok az kişi haberdar olacak, herkesçe bilinmeyecektir. Amik Ovası [Amanos Dağları]nın eteklerinde yer almaktadır.

kaynak