Neden Nedir
Bildirimler
  • Bildiriminiz bulunmamaktadır.

Ayetel kürsi? Ayetel kürsi’nin okunuşu? Ayetel kürsi anlamı

Ayetel kürsi? Ayetel kürsi’nin okunuşu? Ayetel kürsi anlamı
Endirekt Ne Demek
68 görüntülenme
0

Ayetel kürsi? Ayetel kürsi’nin okunuşu? Ayetel kürsi anlamı? Ayetel kürsi türkçe okunuşu?

Sure içerisinde Allah’ın kürsüsü geçtiği için “Âyetü’l-Kürsî” yi düzenli olarak okumak, şeytandan uzak durmanın ve korunmanın en büyük silahı olarak biliniyor. Medine döneminde inmiştir. Ayetel Kürsi ayetinin içerisinde, Allah’ın en yüce isminin bulunduğu için, Peygamber Efendimiz s.a.v. tarafından Kur’an ayetlerinin efendisi olarak müjdelenmiştir.

Ayetel Kürsi’nin okunuşu ve anlamını sizlere sunuyorum…

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm.

Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih.

Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe

Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Manası:

O, yegâne hak mâbuddur ki O’ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O’dur.

Ne gaflet basar O’nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur.

Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin? Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin?

Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O’nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler.

O’nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez.

O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir.