Neden Nedir
Bildirimler
  • Bildiriminiz bulunmamaktadır.

Bahreyn Ne Demek Kısaca

Bahreyn Ne Demek Kısaca
Bahreyn Ne Demek Kısaca
66 görüntülenme
0

Bahreyn Ne Demek Kısaca

Bahreyn Ne Demek Kısaca: Kur’an-ı Kerim’de, “el-bahreyn” terimi dört farklı surede (el-Kehf 18/60; el-Furkān 25/53; en-Neml 27/61; er-Rahmân 55/19) kullanılırken, “el-bahrân” ifadesi sadece bir surede (Fâtır 35/12) geçmektedir.

Hz. Musa’nın Hızır ile buluşmak üzere yolculuk yaptığı yer olarak anılan Kehf suresinde, “mecmau’l-bahreyn” tabiri, “iki denizin birleştiği yer” anlamında kullanılmıştır. Furkān ve Fâtır surelerinde ise, iki denizden birinin tatlı ve içilebilir, diğerinin tuzlu ve acı olduğu ifade edilir.

Ayrıca, Furkān ve Rahmân surelerinde, bu iki denizin arasında birbirine karışmalarını önleyen bir “berzah”dan bahsedilirken, Neml suresinde ise bu bölge için “haciz” (engel) ifadesi kullanılmıştır.