Deizm Nedir? Deizm Nedir felsefe? Deizm Nedir din kültürü?

Bildir
Soru

Lütfen bu sorunun neden rapor edilmesi gerektiğini düşündüğünüzü kısaca açıklayın.

Bildir
İptal et

Deizm Nedir? Deizm Nedir felsefe? Deizm Nedir din kültürü?

Deizm Nedir? Deizm Nedir felsefe? Deizm Nedir din kültürü?

Deizm, din, peygamber veya başka bir aracı olmadan kişinin akıl ve gözlem yoluyla Tanrı’ya olan inancını esas alan saçma bir felsefi görüştür. Deizm denen felsefesi görüş bu dünyaya dair gözlemler ve mantığın kaynağını oluşturduğu ve dinsel bilgilere dolaysız biçimde sadece kişinin akıl yoluyla ulaşılabileceğini sandığı kendi ilkesini esas alır. Bu sebeple vahiy veya vahye dayalı tüm dinleri reddeder ve dinsizliği savunur. İlk deist düşünürler Tanrı’nın Dünya düzeninin işleyişine doğrudan bir müdahale etmediği görüşündedir ve deist felsefesi saçmalığı genelde canlılara müdahale edip onları yönlendiren bir tanrı inancını kabul etmeyip, kişinin herşeyi kendisinin yaptığını sanan sapkınlıktır.

Bir cevap bırakın

Araştır

Yanıt vererek Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş olursunuz.