Neden Nedir
Bildirimler
  • Bildiriminiz bulunmamaktadır.

Deprem Olurken Neden Işık Çıkar Nedeni Nedir

Deprem Olurken Neden Işık Çıkar Nedeni Nedir
53 görüntülenme
0

Deprem Olurken Neden Işık Çıkar Nedeni Nedir

Deprem Olurken Neden Işık Çıkar Nedeni Nedir: Yerküre içten dışa doğru çekirdek, manto ve yer kabuğu olmak üzere 3 tabakadan oluşur.

Mantonun üst katmanı ile yer kabuğunun oluşturduğu bölüme litosfer adı verilir. Litosfer, mantonun alt tabakasında bulunan magmanın üzerinde hareket halinde olan tektonik levhalardan meydana gelir.

Dünya’da gerçekleşen tüm depremlerin %95’i iki veya daha fazla tektonik levhanın birbirine temas ettiği sınırlarda gerçekleşir.

Deprem ışıkları ise büyük oranda kıtasal ayrılma-kıtasal kabuğun üst yüzeyinin, belirli bir bölge yada kuşak boyunca gerilmesi ve bu gerilme sonucunda kabuğun incelmeye başlaması- olarak bilinen durumun yol açtığı, %5’lik kısmı oluşturan depremlerle ilişkilendiriliyor. %95’lik kısmı oluşturan depremler arasında da, çoğunlukla iki tektonik levhanın yanal olarak ve birbirine ters yönde hareket etmesi sonucu oluşan depremlerde bu tür ışıkların ortaya çıktığı görülmüş. Bu veriler, deprem ışıklarının ancak çok özel koşullar altında ortaya çıktığını gösteriyor.

Kaynak: Pınar Dündar – TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Deprem Olurken Neden Işık Çıkar Nedeni Nedir