Neden Nedir
Bildirimler
  • Bildiriminiz bulunmamaktadır.

Hz İsa Nasıl Dünyaya Geldi Kısaca

Hz İsa Nasıl Dünyaya Geldi Kısaca
Vesvese Neden Olur Ne Anlama Gelir
40 görüntülenme
0

Hz İsa Nasıl Dünyaya Geldi Kısaca

Hz. Meryem bu durum karşısında, kendisinin hiçbir erkekle ilişkisi olmadığı halde, nasıl çocuk sahibi olacağını sormuş ve kendisine Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Bu böyledir. Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasına hükmedince ona sadece “ol” der ve o da hemen oluverir.”

Bir gün Cebrail (a.s.) genç bir erkek suretinde gelmiş, korkuya kapılan Meryem; “Ben senden, Rahman olan Allâh’a sığınırım. Eğer Allah’tan korkuyorsan bana dokunma, demişti.”

 Cebrail (a.s.); temiz ve yetenekli bir erkek çocuk bağışlamak için, Allâh’ın emri ile geldiğini bildirince, Hz. Meryem yine; “Benim nasıl çocuğum olabilir. Bana hiç bir beşer dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim.” diyerek melekten açıklama istedi.

Melek; Yüce Allâh’ın emir ve takdirinin böyle olduğunu, Yüce Allah için bunun kolay bir hadise olduğunu bildirdi.

Allah Teâlâ Hz. Meryem’e rûhundan melek aracılığı ile üflemiş ve o gebe kalmıştı. Çoğunluk bilginlere göre, normal gebelik süresi geçince Hz. Meryem, İsa’yı (a.s.) dünyaya getirmiştir. Doğum sırasında ve sonrasında melek tarafından sükûnete kavuşturulan Hz. Meryem, çocuk kucağında toplumun içine dönünce sert eleştiri ve ithamlarla karşılaştı.

Kendisine zina isnad edilmek isteniyordu. Böyle sıkıntılı ve kem gözlerin üzerine çevrildiği bir günde Hz. Meryem’den savunma yerine susması ve şöyle demesi bildirildi: “Ben susma orucu adadım, bu gün kimseyle konuşmayacağım.”

 Ancak bir açıklama bekleyenlere kucağındaki çocuğu göstererek, onunla konuşmalarını işaret etmekle yetindi. Bir mûcize olarak beşikteki Hz. İsa (a.s.) şunları söylemişti: “Ben, şüphesiz Allâh’ın kuluyum. O, bana kitap verecek ve beni peygamber yapacaktır. O, nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece de namaz kılmamı ve zekât vermemi emretti. Beni, anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden dirileceğim gün esenlik banadır, dedi ve herkes peygamber olduğuna inandılar…

kaynak