Neden Nedir
Bildirimler
  • Bildiriminiz bulunmamaktadır.

Tevhid Nedir? Tevhid İnancı Nedir?

Tevhid Nedir? Tevhid İnancı Nedir?
Tevhid Nedir? Tevhid İnancı Nedir?
89 görüntülenme
0

Tevhid Nedir? Tevhid İnancı Nedir?

Allah’ın zâtına, sıfatlarına, mâbud oluşuna bir ve tek olduğuna zihin ve kalp yolu ile kabul etme anlamına Tevhid denir.

Tevhid Allah’ın isim ve sıfat konusunda şirke düşmemektir. Araf suresinde 180. ayeti mealinde “En güzel isimler (esmaül hüsna) Allah’ındır” denir. Antropomorfizm gibi veya onu mahlûkata benzetmek kesinlikle reddedilen bir davranıştır. Yine tevhit ehli “Allah’ın kemal sıfatlara sahip olduğuna ve bütün noksan sıfatlardan ve mahlukata benzemekten münezeh olduğuna mutlaka inanmak gerekir.

Kemal sıfatlarını yitiren bir tanrı, daimi bir rab olamaz. tam tersine eksikliği olduğu için kendisiyle alay bile edilir. Hamd, ezeli ve ebedi celal ve kemal sıfatlara sahip olanındır. Çünkü hamde layık olan sadece ve sadece Allah, dır.