Neden Nedir
Bildirimler
  • Bildiriminiz bulunmamaktadır.

TTK Nedir Vikipedi

TTK Nedir Vikipedi
TTK Nedir Vikipedi
40 görüntülenme
0

TTK Nedir Vikipedi

 

TTK Nedir Vikipedi: Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 13 Ocak 2011’de kabul edilen, 14 Şubat 2011’de Resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Kanun, 29 Haziran 1956 tarihli ve 6762 sayılı eski kanunu yürürlükten kaldırmıştır.

Türkiye’de gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılan ticari faaliyetleri düzenleyen başlıca kanundur. Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak, Taşıma İşleri, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku olmak üzere altı kitap ve toplam 1535 madde ile 13 geçici maddeden oluşur.

Türk Ticaret Kanunu, özellikle şirketler hukuku konusunda şirketlerde yaratacağı kurumsallaşma, şeffaflık, kurumsal yönetim, profesyonel yönetim anlayışı gibi paradigma değişiklikleri yanı sıra şirketlerin türlerine özgü bir takım yenilikler getirmiştir.

Bunlardan başlıcaları, tek kişilik şirket kurulmasının mümkün hale gelmesi, bağımsız denetçilik sisteminin getirilmesi, ek ödeme ve yan edim hükümlerinin kanunda açıkça yer alması, limited şirketlerde sermaye payının ispat aracı olarak nama yazılı senet veya pay senedi düzenlenebilme imkânı,intifa ve rehin hakkı,ortaklar arasında rekabet yasağı, ortaklara bilgi isteme hakkı, elektronik ortamda genel kurul ve müdürler kurulu toplantılarının yapılabilmesidir.

kaynak