Neden Nedir
Bildirimler
  • Bildiriminiz bulunmamaktadır.

Tübitak Açılımı Ve Görevi Nedir İngilizce Türkçe

Tübitak Açılımı Ve Görevi Nedir İngilizce Türkçe
Tübitak Açılımı Ve Görevi Nedir İngilizce Türkçe
76 görüntülenme
0

Tübitak Açılımı Ve Görevi Nedir İngilizce Türkçe

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve yönlendirmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. TÜBİTAK, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Örgütü (DPT) tarafından yönetilir ve çeşitli bakanlıklardan ve diğer kurumlardan oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

TÜBİTAK, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek için çeşitli programlar ve projeler düzenler. Bu programlar ve projeler arasında bilimsel araştırmalar, teknolojik geliştirme, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlarda çalışmalar yapılır.

TÜBİTAK ayrıca, üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile işbirliği yaparak, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını destekler.

TÜBİTAK, Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek ve yönlendirmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

TÜBİTAK, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek için çeşitli programlar ve projeler düzenler ve üniversiteler ve diğer araştırma kurumları ile işbirliği yaparak, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını destekler.

Tübitak Açılımı Nedir İngilizce:

TUBITAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey)

It is an institution established to support and direct research and development studies in the field of science and technology in Turkey.
TÜBİTAK is managed by the State Planning Organization of the Republic of Turkey (DPT) and is managed by a board of directors composed of various ministries and other institutions.

TÜBİTAK organizes various programs and projects to support research and development studies.
Among these programs and projects, studies are carried out in areas such as scientific research, technological development, development of innovative products, information and communication technologies.

TÜBİTAK also supports studies in the field of science and technology by collaborating with universities and other research institutions.

TÜBİTAK is an institution established to support and direct research and development studies in the field of science and technology in Turkey.
TÜBİTAK organizes various programs and projects to support research and development studies and supports its studies in the field of science and technology by collaborating with universities and other research institutions.

Tübitak Açılımı Ve Görevi Nedir İngilizce Türkçe…

Tübitak