Üyelik kaydı için doğru ve gerçek bilgilerin verilmesi zorunludur. Kullanıcıların sağladığı bilgilerin doğruluğu ve gerçekliği kendilerine aittir. Eğer verilen bilgilerde yanıltıcı veya yanıltıcı bilgiler varsa, site yönetimi üyelikleri askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

Site içeriğinde yer alan tüm bilgilerin ve içeriklerin telif hakları saklıdır ve kullanıcılar tarafından kullanılması yasaktır. Kullanıcılar, site içeriğini kopyalama, çoğaltma, dağıtma veya herhangi bir şekilde kullanma hakkına sahip değildir. Site yönetimi, telif hakkı ihlali durumunda hukuki yolları kullanma hakkına sahiptir.

Site içeriği ve hizmetleri kullanırken yasalara ve ahlak kurallarına uymak zorunludur. Kullanıcılar, site içeriğini ve hizmetlerini, yasa dışı, ahlaksız veya yasadışı amaçlar için kullanamazlar. Ayrıca, site içeriğini ve hizmetlerini kullanırken başkalarının haklarını ihlal etmemelidir.

Site yönetimi, üyelikleri askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir. Eğer kullanıcılar üyelik sözleşmesini ihlal ederlerse veya yasa dışı faaliyetlerde bulunurlarsa, site yönetimi üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

Üyelik sözleşmesi herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Site yönetimi, üyelik sözleşmesini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, değişiklikleri kabul etmekle üyelik sözleşmesine bağlıdırlar.

Site yönetimi, üyelik sözleşmesinin ihlali durumunda hukuki yolları kullanma hakkına sahiptir. Eğer kullanıcılar üyelik sözleşmesini ihlal ederlerse, site yönetimi hukuki yolları kullanma hakkına sahiptir. Bu, dava açma, tazminat talep etme gibi hukuki işlemleri içerebilir.

Kullanıcılar, üyelik sözleşmesini kabul etmiş sayılırlar. Üyelik işlemi sırasında kullanıcılar, üyelik sözleşmesini okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan etmektedirler.

Bu sözleşme yürürlükte olduğu tarihte yapılmış olan ve gelecekte yapılacak olan tüm işlemler için geçerlidir. Bu sözleşme, üyelik kaydı sırasında kullanıcılar tarafından kabul edilmiş olarak kabul edilir ve site içeriğini ve hizmetlerini kullanırken geçerlidir.

Bu sözleşme, Türkiye hukuku çerçevesinde yürürlükte olup, uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye hukukuna göre yapılacaktır.

Bu sözleşme ile ilgili olarak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üyelerin sağladığı bilgilerin gizliliği ve güvenliği site yönetimi tarafından sağlanacaktır. Üyeler tarafından sağlanan bilgiler, üyelerin izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak yasal zorunluluklar gereği bilgilerin paylaşılması gerektiğinde, site yönetimi bu bilgileri paylaşma hakkına sahiptir.

Üyelik iptali talebi için, üye tarafından yazılı olarak bildirim yapılması yeterlidir. Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde üyelik iptali gerçekleştirilecektir.

Üyeler, site içeriğinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksizliği konusunda site yönetimi sorumlu tutulamaz.

Site yönetimi, hizmetlerin kesintiye uğraması, hizmetlerin kalitesinin düşmesi gibi nedenlerle üyelere herhangi bir tazminat ödemez.

Site yönetimi, üyelerin kullandığı cihazların ve internet bağlantılarının yetersizliği nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar için sorumlu tutulamaz.

Site yönetimi, üyelerin site içeriğinde paylaştığı bilgilerin yasalara ve ahlak kurallarına uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğündedir. Eğer paylaşılan bilgiler yasalara ve ahlak kurallarına uymazsa, site yönetimi bu bilgileri kaldırma hakkına sahiptir.

Site yönetimi, hizmetlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek teknik sorunlar için makul çabalar sarf edecektir ancak bu sorunların tamamen önlenebileceği garanti edilemez.

Site yönetimi, üyelere verdiği hizmetlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarını önlemek için gerekli önlemleri alacaktır. Ancak site yönetimi, üyelere verilen hizmetlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarından dolayı üyelere veya üçüncü kişilere oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

Site yönetimi, üyelere verilen hizmetlerin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

Üyeler, üyelik sözleşmesini okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan etmektedirler.